ثبت مؤسسه

«مؤسسه» واحدی است که با نام و هدف معیّن در مالکیت بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد و به فعالیت‏های انتفاعی و غیرانتفاعی می‌پردازد و معامله می‌شود. مؤسسه را واحد اقتصادی نیز می‌گویند.

چنانچه دو نفر یا بیش‌تر قصد انجام فعالیت‌های غیربازرگانی را داشته باشند، می‌توانند مؤسسه‌ی غیرتجاری ثبت کنند. این فعالیت‏ها می‌تواند دربرگیرنده‌ی کارهای ادبی، خیریه، علمی، خدمات حقوقی و حسابداری و سایر خدمات باشد. این مؤسسات از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و می‌توانند عنوان‌های «انجمن»، «بنگاه» یا «کانون» را برای خود انتخاب نمایند.

حداقلِ تعداد شریکان در مؤسسات غیرتجاری دو نفر، و حداقل مقدار سرمایه برای آغاز فعالیت یک میلیون ریال است.

ثبت مؤسسات به دو نوعِ انتفاعی و غیرانتفاعی صورت می‌پذیرد.

برای تکمیل اطلاعات خود در خصوص ثبت مؤسسات غیرتجاری با کارشناسان مجموعه‏ی «ثبت شایان» در تماس باشید.

اولین گام برای ثبت مؤسسه انتخاب موضوع فعالیت و طراحی این موضوع به‌صورت کاملاً تخصصی است. کارشناسان مجموعه‏‌ی «ثبت شایان» می‌توانند شما را در این زمینه راهنمایی نمایند. انتخاب سرمایه‌ای مناسب، تعیین سِمَت اعضای هیئت‌مدیره و نیز تعیین نام مناسب از دیگر مراحل اولیه است که در به‌ثمررسیدن اهداف به شما کمک می‌نماید. می‌توانید پنج نام موردنظر خود را به‌ترتیبِ اولویت ارائه دهید.

مراحل ثبت مؤسسات غیرتجاری

 • تکمیل فرم تقاضانامه‌ی ثبت مؤسسه و امضای آن توسط همه‌ی شریکان
 • تکمیل فرم صورت‌جلسه‌ی مؤسسان و امضای آن توسط همه‌ی شریکان
 • تنظیم و تدوین همه‌ی صفحات اساس‌نامه توسط شریکان
 • انتخاب چند نام  پیش‌نهادی
 • اخذ مجوز (در صورت نیاز)
 • ‌پرداخت هزینه‌ی ثبت
 • چاپ آگهی روزنامه‌ی رسمیِ تأسیس مؤسسه

ثبت مؤسسه در این مرحله انجام می‌شود و مراحل کاملاً پایان می‌یابد.

ثبت موسسه ثبت مؤسسه ثبت موسسات ثبت موسسه ها موسسه‌ها مؤسسات مؤسسه ها مؤسسه‌ها
ثبت موسسه ثبت مؤسسه ثبت موسسات ثبت موسسه ها موسسه‌ها مؤسسات مؤسسه ها مؤسسه‌ها

مدارک لازم برای ثبت مؤسسات غیرتجاری

 • تقاضانامه
 • اساسنامه
 • صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
 • کپی مدارک هویتی شریکان (اگر مشمول‌ خدمت سربازی باشند)
 • کپی پایان خدمت
 • مجوز درخصوصِ موضوع ثبت مؤسسه (در صورت نیاز)

نکته: حضور اقلاً دو شریک در ثبت مؤسسه الزامی است.

نکته: میزان سرمایه در ثبت مؤسسه هر قدر که مجاز باشد باید ذکر گردد.

زمان ثبت مؤسسه: مدت ثبت مؤسسه با‌توجه‌به نوع و موضوعیت فعالیت مؤسسات تغییر می‌کند؛ اما چنانچه موضوع پیش‌نهادیِ متقاضیانِ ثبت مؤسسه، به مجوزگرفتن نیازی نداشته باشد، برای ثبت مؤسسه، به حدود 2۵ تا 30 روزِ کاری نیاز است.

هزینه‏‌ی ثبت مؤسسه: هزینه‏‌ی ثبت مؤسسه را نوع نیاز درخواستی شما معیّن می‌کند؛ مثلاً مقدار سرمایه‌ی شرکت، نوع موضوع، تعداد اعضا، مقدار کاراکترهایی که در فعالیت شرکت ذکر می‌شود، حق ثبت شرکت و حق‌الدرج آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

- راهبرد ما