مطالب کوتاه علمی و انگیزشی

نیرومندترین راز موفقیت شرکت

درخواست کردن

💢 درخواست‌کردن نیرومندترین راز موفقیت و شادی است که بیش از هر عاملِ دیگری نادیده گرفته می‌شود. تاریخ پُر از افرادی است که به‌گونه‌ای باورنکردنی ثروت‌مند شده‌اند و سودهای شگفت‌انگیزی به‌دست آورده‌اند؛ آن هم با درخواست‌کردن! 💢 بیش‌ترِ مردمی که درخواست نمی‌کنند، در اصلْ از [...]